آیا می‌دانید نظریه وحدت بزرگ چیست؟

نظریه وحدت بزرگ

آیا می‌دانید نظریه وحدت بزرگ چیست؟

چند روزی است در حال مطالعه کتاب کار عمیق اثر کال نیوپورت هستم.

کتاب حاوی مطالب ارزشمندی است. در بخشی از آن، مطلب جالبی دیدم که توجهم را به خودش جلب کرد.

نویسنده به نقل از  وینیفرد گالافر نوشته بود:

چیزی که در بسیاری از رشتهها یکسان است این است که مهارت مدیریت را عامل کلیدی و مهم در داشتن زندگی و کسبوکار خوب و موفق میدانند. 

عاملی که در برآیند مهارتهای دیگر، جنبههای مختلف تجربه انسان را ارتقا میبخشد

این نکته در رشتههایی همچون آموزش، مشاوره، اقتصاد، انسانشناسی، روانشناسی و رشتههای مشابه مطرحشده است.

 

گالافر نظریه جدیدی به نام نظریه وحدت بزرگ ذهن را مطرح کرد. 

فرض کنیم به منزل جدید و زیباتری نقلمکان کردیم یا پیشرفت شغلی قابلتوجهی داشتیم. 

معمولاً اینگونه اتفاقها برای ما اهمیت زیادی دارند و ذهن ما بیشتر از چیزهای دیگر به آنها میپردازد. 

درحالیکه جهانبینی ما از چیزهای کوچک و بزرگ ناشی نمیشود بلکه آنچه جهانبینی ما را میسازد توجه ما به رخدادهای مختلف است. 

درواقع ساختار زندگی و جهانبینی ما بر اساس توجه و تمرکزی است که بر رخدادهای زندگی داریم.

ما چیزی هستیم که فکر میکنیم هستیم. 

چیزی هستیم که حس میکنیم و دوست داریم که باشیم. 

درواقع ما برآیند مواردی هستیم که در آن توجه و تمرکز داریم.

نوعِ بودن ما در زندگی سبب میشود که هرلحظه نگرش ما بر زندگی متفاوت باشد.

 

درواقع این تمرکز ما بر نوعِ بودن ماست که نفوذ در نگرش ما دارد و این نگرش تعیینکننده خطمشی زندگی است.

 

اگر اختلال یا اتفاق بدی در زندگی به وجود آید این ما هستیم که انتخاب میکنیم روی آن اتفاق بد تمرکز کنیم یا آن را نادیده بگیریم و بر نکات مثبت و شادیبخش زندگی متمرکز شویم.

درواقع ما از نقاط عطف احساسی خود، به طرز ماهرانهای استفاده کردیم و توانستهایم نتایج مثبتی را رقم بزنیم.

 

این نتایج در مغز نیز قابلمشاهده است. چنانکه دانشمندان عصبشناس آنها را موردبررسی و تأیید قرار دادهاند.

هنگامیکه یک خبر مثبت یک خبر منفی به فرد داده میشود، آمیگدال یا همان قسمتی از مغز که مرکز توجه و احساسات است در هر دو مورد فعال میشود.

کسانی که قشر پیشانی مغز را عادت دادهاند که آمیگدال آنها در برخورد با خبر منفی واکنشی نشان ندهد بسیار شادتر و مطلوبتر از کسانی بودند که نسبت به اخبار منفی توجه داشتند.

 

این نظریه از سوی گالافر به نام نظریه وحدت بزرگ ذهن مطرح شد.

بر اساس این نظریه، جهان وزندگی انسانها بر مبنای توجهشان به موارد مختلف ساخته میشود.

 

حال اگر به این فکر کنیم که زمان قابلتوجهی را صرف کار عمیق و متمرکز کنیم چگونه جهان ذهنی ما متحول میشود. 

ذهن ما هنگامی جهان را هدفمند و مهم میشناسد که بر مسائل بیهوده و منفی متمرکز نشویم و با تمرکز عمیق در نکات مثبت زندگی بتوانیم آنها را به زیبایی پیش ببریم.

 

شما چقدر به مسائل مثبت و منفی توجه میکنید و ذهنتان را روی کدام مورد متمرکز کردید؟

 

 

در همین رابطه بخوانید:  چه رابطه‌ای بین توسعه فردی و ترس وجود دارد؟

 

(بازدید امروز: ۵)

دیدگاه بگذارید

2 نظرات روشن "آیا می‌دانید نظریه وحدت بزرگ چیست؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
مادر کتابخوان
مهمان

عالی بود استاد گرامی

محمدرضا معاشرتی
مهمان

سپاس

wpDiscuz