خبرهای خوب برای افرادی که مشکل هدف‌گذاری دارند

خبرهای خوب برای کمک به حل مشکلات هدفگذاری

خبرهای خوب برای افرادی که مشکل هدف‌گذاری دارند

چند روز پیش ایمیلی برای کاربران سایت فرستادم. 

در آن ایمیل از آنها خواسته بودم مشکلاتشان را در مورد هدفگذاری برایم بنویسند.

این‌که آیا به هدفهایشان رسیدهاند یا نه و در صورت نرسیدن، چه موانعی برای نرسیدن آنها وجود دارد.

پاسخهای دریافتی بسیار خوب و نکته دار بودند. 

پس از دستهبندی ایمیلها، بر آن شدم تا راهکارهایی کاربردی ارائه کنم.

 

در نگاه اول متوجه شدم که بخشی از دوستان در انتخاب هدف و تفکیک آن از رؤیا و آرزو دچار تردید هستند. 

معمولاً این نوع نگرش از ذهنیت و درک نادرست اهداف نشات میگیرد. 

عدهای دیگر نیز از راهکارهایی برای ماندن در مسیر رسیدن به هدف و حفظ انگیزه، پرسیده بودند.

برحسب وظیفهای که برای خودم قرار دادهام بر آن شدم تا روشهایی را برای حل اینگونه مشکلات معرفی کنم.

 

دو خبر خوب برایتان دارم.

 

خبر خوب اول: 

میدانید که کتاب عملگرایی از چهارفصل تشکیلشده که در فصل اول بهطور خاص به هدفگذاری و نحوهٔ تشخیص آن پرداختهام.

پیشنهاد نخست این است که قبل از آغاز، کتاب عمل‌گرایی را مطالعه کنید. 

برای این‌که بدانید این کتاب درباره چه موضوعاتی صحبت می‌کند، در آخر همین پست، عناوین فصلهای کتاب عملگرایی را نوشتهام.

امیدوارم بامطالعهٔ این کتاب بتوانید از سردرگمی نجات پیدا کنید. 

 

 

خبر خوب دوم: 

چند ماه است که مشغول نوشتن کتابی تازه با موضوع «هدفگذاری» هستم. 

در این کتاب از دیدگاهی وسیعتر و کاربردیتر این مقوله را بررسی کردم. 

همچنین به موشکافی مشکلات و موانعی که در این مسیر ظاهر میشوند پرداختهام. 

تلاش میکنم راهکارهایی اجراییتر ارائه کنم و کمتر به مفروضات و تئوریها بپردازم.

 

 

به امید پروردگار و با همراهی شما خوبان، هرچه سریعتر کتاب جدیدم را به پایان رسانده و در دسترس همگان قرار خواهم داد.

 

 

سرفصلهای کتاب عملگرایی

 

در همین رابطه بخوانید:  روی پاهایت راه نرو

فصل اول: هدف

×      تفاوت رؤیا، خیالپردازی و آرزو

×      رؤیاپردازی

×      چرا رؤیاهای ما تکراری میشوند و همیشه در حد یک آرزوی دستنیافتنی باقی میمانند؟

×      اندازه آرزوها

×      تجسم خلاق

×      تابلوی کائنات، تابلوی آرزوها یا تابلوی ذهنی

×      پنج نکته اصلی برای ساخت تابلوی ذهنی

×      هدف چیست و چگونه میتوان آن را مدون کرد

×      پرسشهای مهم در مورد چراییِ زندگی

×      پیشنیازهای هدفگذاری

×      سه قانون مهم برای نوشتن اهداف

×      انواع هدف و روشهای هدفگذاری

×      ویژگیهای اهداف بر اساس مدل اسمارت

×      طبقهبندی هدفها

×      دستهبندی اهداف بر اساس ماهیت

×      فرمول موفقیت تضمینشده بر اساس نظر برایان تریسی

×      راهکار عملی

×      نتیجهگیری

 

فصل دوم: برنامهریزی

×      پیشنیازهایی برای برنامهریزی

×      تعریف برنامهریزی

×      آیندهنگری اهداف در برنامه

×      چگونه برنامهریزی کنیم

×      ده گام مهم برای داشتن برنامه موفق

×      نتیجهگیری

 

فصل سوم: حرکت

×      راهکارهایی برای حرکت

×      پنج روش دارن هاردی برای استفاده از تکانش

×      راهکارهای مؤثر برای اجرای برنامه

 

فصل چهارم: یک تمرین عملی برای استفاده از این کتاب

×      قسمت اول: هدف

×      پرسشها

×      آمادهسازی برای برنامهریزی

×      قسمت دوم: برنامهریزی و اجرا

×      سخن پایانی

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

دانلود کتاب عمل‌گرایی نسخه الکترونیک (pdf)

کتاب عمل‌گرایی نسخه چاپی

دانلود بخش‌هایی از کتاب عمل‌گرایی

 

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz