دانلود محصولات

کتاب عملگرایی

بخش‌هایی از کتاب عمل‌گرایی

نویسنده: محمدرضا معاشرتی

 

 

این کتاب حاصل مسیری است که من رفتهام و دوست دارم تو هم آن را امتحان کنی.

از تو میخواهم سطر به سطر آن را با دقت بخوانی و انجامش دهی، آنوقت تأثیر شگفت انگیزش را در زندگی لمس خواهی کرد.

کتاب عمل گرایی مرجعی است برای نشان‌دادن راهی که آن‌را فراموش کرده‌ای.

 

چگونه می‌توان مهارت یادگیری تطبیقی را فراگرفت؟

چگونه می‌توان هنر یادگیری تطبیقی را فراگرفت؟

محمدرضا معاشرتی

یادگیری کریستالی

یادگیری کریستالی چیست و چه تفاوتی با یادگیری قطعهقطعه دارد؟

محمدرضا معاشرتی

فرآیند یادگیری

۹ روش مؤثر در یادگیری اثربخش با استفاده از کُند کردن یادگیری

محمدرضا معاشرتی

فایل صوتی رهایی از زندان

رهایی از زندان + یک داستان واقعی

اپیزود نهم رادیو ناب
بر اساس نوشته ای از
آقای محمدرضا معاشرتی

رهایی از زندان+یک داستان واقعی

خوانش متن و میکس:
علی مهدی زاده
دی ماه۹۷

 

مسئولیت و سازندگی

کتاب: مسئولیت و سازندگی

نویسنده: علی صفائی حائری

 

(بازدید امروز: ۵۴)