دانلود محصولات

کتاب عملگرایی

بخش‌هایی از کتاب عمل‌گرایی

نویسنده: محمدرضا معاشرتی

 

 

این کتاب حاصل مسیری است که من رفتهام و دوست دارم تو هم آن را امتحان کنی.

از تو میخواهم سطر به سطر آن را با دقت بخوانی و انجامش دهی، آنوقت تأثیر شگفت انگیزش را در زندگی لمس خواهی کرد.

کتاب عمل گرایی مرجعی است برای نشان‌دادن راهی که آن‌را فراموش کرده‌ای.

 

راهکارهای عملی برای دستیابی به اهداف

کارگاه هدف‌گذاری کارآمد (نسخه صوتی)

محمدرضا معاشرتی

مطالب مرتبط:

کارگاه هدف‌گذاری کارآمد برگزار شد

محمد رضا معاشرتی

سمینار هدف، برنامه، حرکت (نسخه صوتی)

محمدرضا معاشرتی

محمد رضا معاشرتی

فیلم کامل سمینار هدف، برنامه، حرکت (نسخه موبایل)

محمدرضا معاشرتی

فایل صوتی رهایی از زندان

رهایی از زندان + یک داستان واقعی

اپیزود نهم رادیو ناب
بر اساس نوشته ای از محمدرضا معاشرتی

رهایی از زندان+یک داستان واقعی

خوانش متن و میکس:
علی مهدی زاده
دی ماه۹۷

 

مسئولیت و سازندگی

کتاب: مسئولیت و سازندگی

نویسنده: علی صفائی حائری

 

(بازدید امروز: ۴)