شکاف دیجیتالی چیست؟

IT

شکاف دیجیتالی چیست؟

شکاف دیجیتالی یا Digital Divide چالشی است که دنیای امروز با آن روبرو است.

 

در حالت کلی شکاف دیجیتالی اینگونه تعریف میشود:

وقتی بهکارگیری فناوری دیجیتال یا فناوری اطلاعات برای افرادی از جامعه راحتتر و در دسترس تر باشد درصورتیکه افراد دیگری در همان جامعه بهصورت محدود به این فناوریها دسترسی داشته باشند، شکاف دیجیتالی به وجود آمده است.

 

این دسترسی میتواند شامل دسترسی فیزیکی یا دسترسی غیر فیزیکی اطلاعاتی باشد.

 

فناوری دیجیتال، ارتباط نزدیکی بادانش ارتباطات و شناخت دیجیتالی دارد.

درزمانی نهچندان دور در کشور ما افراد ضعیف، روستایی، مسن، کمسواد یا کمبضاعت، نمیتوانستند درست از فناوریهای دیجیتال و ارتباطی استفاده کنند 

درصورتیکه در همان زمان انسانهایی بودند که به خاطر تمکن مالی یا به دلیل بهره بردن از امکانات بیشتر، راحتتر به فناوری دسترسی داشتند و از این اطلاعات استفاده میکردند.

این اختلاف بین دسترسی انسانها به فناوریهای دیجیتال یا اطلاعاتی باعث بروز شکاف دیجیتال شد.

از سوی دیگر این شکاف بر اساس دسترسی داشتن یا دسترسی نداشتن به اینترنت و کامپیوترهای هوشمند تعریف میشد.

 

بر همین اساس مفهوم دیگری به نام «ضریب نفوذ اینترنت» به وجود آمد.

ضریب نفوذ اینترنت: نشانگر درصدی از جمعیت یک کشور یا منطقه است که از اینترنت استفاده میکنند.

 

خوشبختانه امروزه در کشور ضریب نفوذ اینترنت بالا رفته و بهتبع آن در بیشتر نقاط ایران شکاف دیجیتالی بهطور محسوسی کم شده است.

 

 

در همین رابطه بخوانید:  10 دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی

در آینده به تعریف مفهوم کاربران استفادهکننده خواهم پرداخت چراکه این مفهوم در تعیین ضریب نفوذ اهمیت بالایی دارد.

 

(بازدید امروز: ۷)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz