فراتر از قهرمانی، ۴۲ گام شگفت‌انگیز برای کسانی که رؤیایی در سردارند

فراتر از قهرمانی، ۴۲ گام شگفت‌انگیز برای کسانی که رؤیایی در سردارند

چندی پیش در سمینار «ذهن شگفتانگیز کودک من» شرکت کرده بودم. سخنران این سمینار دوست گرامی سرکار خانم ساناز رئوف بودند. 

در این سمینار ایشان نکات جالبی را در مورد نحوهٔ ارتباط والدین با کودکان و روشهای توانمندسازی آنها را بهصورت حرفهای و تخصصی موردبحث قراردادند.

 

در آنجا بود که سعادت دیداری دوباره با دوست عزیز و ورزشکارم آقای محسن سیف را پیدا کردم.

 محسن، مربی ژیمناستیک و فیتنس، عضو انجمن بینالمللی پیکر سنجی (ISAK) و مؤسس مدرسه ی استعدادیابی است.

 

نکتهای که باعث خوشبختی و مسرت من شد این بود که از او کتابی فوقالعاده دریافت کردم (لذت گرفتن کتاب از دست نویسنده با امضای اختصاصی را فقط دوستان کتابباز میدانند و بس).

 

نام این کتاب «فراتر از قهرمانی» است. 

باافتخار کتاب را گرفتم و بیصبرانه مترصد فرصتی بودم تا آن را مطالعه کنم؛ بنابراین همان شب زمانی را برای خواندن کتاب در برنامهام لحاظ کردم.

فراتر از قهرمانی (محسن سیف)
فراتر از قهرمانی (محسن سیف)

محسن در کتابش به ۴۲ گام شگفتانگیز اشارهکرده بود. همهٔ کسانی که رؤیایی در سر میپرورانند بهطور اسرارآمیزی میتوانند از مطالب گفتهشده در این کتاب نهایت استفاده را ببرند.

داستان کتاب شامل بخشی از زندگی ورزشی محسن است. اینکه چگونه توانسته بود از شکستها و ناکامیهایش تجربه کسب کند و با تمام ناملایمات و سختیها قهرمان زندگی خود و الگویی برای سایرین شود.

روال نگارش بهقدری جذاب و حیرتانگیز بود که نتوانستم حتی برای یکلحظه آن را رها کنم و تا کتاب را کامل نخواندم دستبردار نشدم.

 

نکتهٔ جالب دیگر کتاب فراتر از قهرمانی، پرسشی است که پایان هر گام در قالب «تلنگر» مطرحشده و به نظر من در پاسخ به تکتک آن پرسشها میتوان مقالات متعددی نوشت.

برای اینکه قدری احساساتتان را تحریک کنم و صرفاً به این دلیل که شما برای خواندن این کتاب مشتاقتر شوید، به ۱۰ گام از این ۴۲ گام شگفتانگیز اشاره میکنم:

 

گام یک، برنده واقعی: برندهٔ واقعی کسی است که از هیچ تلاشی دریغ نکند، حتی اگر بازنده شود؛ پس زمانی ما بازندهایم که توانایی مبارزه داشته باشیم ولی کوتاهی کنیم.

 

گام دو، تنها دل به دریا زدن: گاهی اوقات در شرایطی قرار میگیریم که باید بپذیریم کاری از دست کسی ساخته نیست و باید تنها، دل به دریا بزنیم.

 

گام سه، مسئولیتپذیری: وقتی مسئولیتی را قبول میکنی هرچه در توان داری ارائه کن.

 

گام چهار: یک ده آباد به از صد شهر ویران است.

 

گام پنج، امیدواری: به باور و اعتماد به اینکه روزی سر از خاک بیرون خواهیم زد، فقط به وظیفهمان جامهٔ عمل بپوشانیم.

 

گام شش، چرخ را دوباره اختراع نکن: برای آشنایی با راه و چاه کاری که آشنایی نداری، چرخ را دوباره اختراع نکن بلکه به سراغ بهترینهای آن کار برو.

 

گام هفت، استفادهٔ هوشمندانه از شرایط موجود: اگر درجایی هستی که امکان پیشرفت نداری، مهاجرت کن و اگر امکان مهاجرت نیست، هوشمندانه از شرایط موجود به نفع خودت استفاده کن.

 

گام هشت، تعهد: اگر قصد انجام کار بزرگی راداریم و میخواهیم به آن پایبند بمانیم، آن را روی کاغذ بنویسیم، پایش را امضا کنیم و در معرض دیدمان قرار دهیم.

 

گام نه، پیشبینی شرایط بحرانی: برای مقابله با شکستهایی که مانند آتش زیر خاکسترند، تدابیری بیندیشیم.

 

گام ده، اهرمهای رنج و لذت: برای اینکه رفتهرفته باگذشت زمان، شعلهٔ شور و اشتیاقمان برای رسیدن به هدفمان فروکش نکند، از اهرمهای رنج و لذت استفاده کنیم.

 

نتیجه:

ازآنجاکه قرار شده عادت کتابخوانی در وجودمان نهادینه شود، خواندن این کتاب را برای تمام انسانهای زیرکی که مایلاند از تجربیات افراد کارآزموده در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه بهره ببرند، توصیه میکنم.

به نظر من محسن سیف نمونهٔ بارزی از یک قهرمان خودساخته است.

 

موفقیت در دستان شماست.

 

 

 

#هدف_برنامه_حرکت

سمینار «ذهن شگفت‌انگیز کودک من»
(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

4 نظرات روشن "فراتر از قهرمانی، ۴۲ گام شگفت‌انگیز برای کسانی که رؤیایی در سردارند"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
محسن
مهمان

سپاس از معرفی کتاب جناب معاشرتی عزیز

جعفر کریم نژاد
مهمان

در عکس بالا جای من خالی است
حیف شد که زود رفتم

wpDiscuz