آیا چیزی مهم‌تر و خارق‌العاده‌تر از مرگ سراغ دارید؟

آیا چیزی مهم‌تر و خارق‌العاده‌تر از مرگ سراغ دارید؟

هر یک از انسانها در مسیر زندگی خود، ممکن است بارها طعم مرگ را چشیده باشند.

منظورم مرگ فیزیکی و پایان زندگی جسمی نیست بلکه ضربههایی است که گهگاه برحسب شرایط به آنها وارد میشوند.

مثلاً از دست دادن یکی از عزیزان، خرابکاری شغلی، بدبیاری در یک رابطه و یا انهدام اقتصادی.

 

عامل اصلی این مرگومیرهای شخصی، کسی نیست بهجز خودمان.

اگر بتوانیم زندگی پسازاین نوع مرگ را با چشم بازتر و ضمیری آگاهتر ادامه دهیم، قطعاً تعداد این ضربههای مهلک، کمتر و کمتر میشود و سرانجام رویینتن میشویم.

 

اما نکتهی قابلتأمل خودِ مرگ نیست.

به نظر من مرگ چیز مهم و خاصی نیست، در حال مرگ بودن است که ناخوشایند است.

 

شاید با خود بگویید: چون نفس میکشم پس زندهام. از نگاهی عوامانه، این جمله درست است ولی

آیا فقط نفس کشیدن و اینسو و آنسو پرسه زدن، تنها ملاک زندهبودن است؟

 

کمی به زندگی خود نگاه کنید.

آیا واقعاً زندگی میکنید یا در حال مرگ تدریجی هستید؟

آیا مثل کسی هستید که زنده است و نفس میکشد ولی در بستر بیماری هرلحظه آرزوی مرگ میکند؟

 

مرگ چیز مهم و خاصی نیست، در حال مرگ بودن است که ناخوشایند است

ما زندگی نمیکنیم. در حال مردن هستیم.

 

میدانید چرا؟

چون زندگی یعنی امید و آرزو، یعنی اشتیاق، یعنی خلق تازهها، یعنی شور و اشتیاق، یعنی جنبش و تکاپو.

 

کدامیک از این خصوصیات هماکنون در زندگیمان جاری است؟

وقت آن است که کمی با خود صادق باشیم و واقعبینانه به این موضوع بنگریم.

 

مادامیکه هیچ تأثیری نداشته باشیم زنده نیستیم بلکه در حال مرگ به سر میبریم.

 

مرگی که ذرهذره از درون، ما را سست و تهی میکند و درنهایت نیز از پوچی و افسردگی مفرط، تبدیل به مردهی متحرکت خواهیم شد.

باید خودمان را از وضعیت زامبی گونهای که گرفتارش هستیم، آزاد کنیم و موفقیت، امید و پیروزی را به خود و دیگران هدیه دهیم.

در این صورت حتی بعد از مرگِ جسمی و فیزیکی نیز به جاودانگی ابدی رسیدهایم.

 

 

 

#هدف_برنامه_حرکت

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

6 نظرات روشن "آیا چیزی مهم‌تر و خارق‌العاده‌تر از مرگ سراغ دارید؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
solmaz
مهمان

در حال مرگ بودن است که دردناک است. خوش به حال افرادی که به این درحال مرگ بودن آگاهی ندارند. چون فقط آگاهی باعث دردآور شدن هر چیزی می شود.

محمد رضا معاشرتی
مهمان

کسانی که نمیدانند راحت تر زندگی میکنند و البته آنها جزو افراد عادی و متوسط به حساب می آیند

علی معاشرتی
مهمان

این مرگ ، نه مرگ، نقل جای است
ما همیشه و در هر لحظه در حال مردن و زنده شدن هستیم … همانند تمامی پدیده های دیگر که هر لحظه در حال اتفاق افتادن است
مهم این است که در پس هر تولد، چه چیزی متوجه شویم و ادامه مسیر را چگونه طی کنیم

محمد رضا معاشرتی
مهمان

موافقم
سپاس از اظهارنظرت

طیبه معاشرتی
مهمان

طیبه معاشرتی

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند
چه بسا افراد زیادی هستند که با عمر کوتاه فیزیکی خدمات بزرگی به بشریت نموده اند و درصد زیادی فقط زنده مانی میکنند نه زندگانی بیشتر استعدادهایشان را کشف نکرده و همه انها اکبند با خودشان دفن میشوند به موضوع بسیار جالبی اشاره کردید

wpDiscuz