مهارت‌های لازم برای زندگی امروزی

مهارتهای امروزی

مهارت‌های لازم برای زندگی امروزی

اگر اکنون فرصت خواندن مقاله «مهارت‌های لازم برای زندگی امروزی» را ندارید می‌توانید pdf آن را دانلود کنید.

در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ به گفتگوی با عنوان مهارتهای لازم برای زندگی امروزی دعوت شدم.

میزبان این گفتگوی زنده (لایو)، دوست عزیزم جناب آقای محمدی بودند.

این برنامه از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام برگزار شد.

ازآنجاییکه موضوع موردبحث هم برای ما و هم برای مخاطبان جذاب بود بهتر دیدم تا سرفصلها و موارد مهم را بهصورت مقالهای در اختیار علاقهمندان بگذارم.

 

وقتی صحبت از مهارت میکنیم دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ منظور از مهارت چیست؟

در فرهنگعامه، وقتی صحبت از مهارت میشود چیزی که در ذهن تداعی میشود چیرهدستی و ماهر بودن افراد در انجام کاری فیزیکی یا مکانیکی است.

مثلاً می‌گوییم فلانی استاد زبردست و ماهری است.

 

در تعاریف امروزی معنی ماهر بودن قدری کامل‌تر شده است.

سازمان همکاری و توسعه (OECD) مهارت را بهصورت زیر تعریف میکند:

مهارت ترکیبی است از آموزشهای رسمی، آموزشهای غیررسمی و تجربهها.

 

زمانی تعریف مهارت تکمیل میشود که بتوانیم دانش خود را عملی کنیم.

مهارتها فقط از جنس دانستن نیستند بیشتر مهارتها از جنس توان