نظریه پنجره و آینه چیست؟

نظریه پنجره و آینه جیم کالینز

نظریه پنجره و آینه چیست؟

این روزها در حال مطالعه کتاب از خوب به عالی نوشتهٔ جیم کالینز هستم.

حتماً در مورد این کتاب شنیدهاید. 

کتابی است عالی برای مدیرانی که میخواهند شرکتشان در مسیر تعالی رشد کرده و پایدار بماند.

 

شرکتها یا سازمانهای کوچک و بزرگ زیادی وجود دارند که همواره در تلاشاند سازمان خود را خوب نگهدارند.

نکته اصلی این کتاب همین است. 

جیم کالینز و گروهش در یک تحقیق پنجساله بر روی ۲۸ شرکت به نتیجه جالبی رسید.

خوب، دشمن عالی است.
خوب ماندن، سد راه تعالی است.

 

در این مقاله قرار نیست خلاصهٔ این کتاب را بازگو کنم فقط میخواستم مقدمهای گفته باشم تا بروم سر اصل مطلب.

چند روز پیش در صفحهٔ اینستاگرامم پستی با این مضمون گذاشتم:

در مورد «نظریه پنجره و آینه» چه می‌دانید؟

از دوستان خواستم تا نظرات خود را بنویسند و قول دادم از گفتههای آنها در این مقاله استفاده کنم.

در ابتدا گفتههای دوستان را مرور میکنم و سپس به بررسی این نظریه میپردازم.

 

 

 

vitray_aban

اصلاً نمیدونم درست میگم یا نه، اما فکر میکنم آدمها رو به شیشه و پنجره تشبیه کرده، 

اون که تو سطح متوسطه پنجره یا همون شیشه اس، آدمها و مشکلات و مسائلشونو میبینه و بهشون کمک میکنه، 

اما آینهها آدمهای مرفهتر