نکاتی در مورد باورهای ذهنی افراد پولدار

پولدار

نکاتی در مورد باورهای ذهنی افراد پولدار

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که با افراد پولدار دشمنی دارید و باور دارید پول بد است؟

معتقدید پولدارها دزد هستند؟

می‌گویید پول علف خرس نیست، پول پول میآورد؟

باور دارید فقیر بودن خوب است چون پول شمارا فردی مغرور خواهد کرد؟

یا فکر میکنید پول انسان را حریص میکند و افراد پولدار آدمهای پرافادهای هستند؟

 

پول کثیف است، پولدارها دزد و گناهکار هستند.

پول بهسختی به دست میآید.

پول درآوردن کار بسیار مشکلی است.

پول به دست میآید اما نمیماند.

چالهچولههایش از قبل کندهشده.

پول گاهی هست و گاهی نیست.

از راه درست نمیتوان پول زیاد به دست آورد.

با شرایطی که من دارم بیشتر از این نمیتوانم رشد کنم و پولدارتر شوم.

 

اگر چنین است بهاحتمالزیاد در ذهن ناخودآگاه شما باورهای محدودکنندهای درباره پول وجود دارد.

 

اگر شما این عقاید محدودکننده را باور دارید، آیا میتوانید پول را جذب کنید؟

نه امکان ندارد.

درواقع شما پول نداشتن را جذب میکنید زیرا در باور ناخودآگاه شما پول بد است، پس نیت خودآگاه شما که به دنبال جذب پول بیشتر است را نفی میکند و کنار میزند.

 

اگر ناخودآگاه شما درگذشتههای دور و نزدیک با شنیدن اینگونه جملات برنامهریزیشده، حتماً باید باورهای ناکارآمدی که در اعماق ناخودآگاه شما لانه کردهاند را پیدا کنید.

ریشهٔ این باورها و الگوها را شناسایی کرده آنها را کنار بگذارید و الگوهای جدیدی را جایگزین کنید سپس ذهن خود را با تکرار آنها دوباره برنامهریزی کنید.

 

ذهن ما با الگوهای مثبت و منفی مختلفی در مورد پول شرطی شده است.

برای تغییر، در گام نخست باید این الگوها را شناسایی کنیم. 

همین الگوها هستند که رفتارها و عملکردهای ما را شکل داده و به عادت تبدیل میشوند.

 

کسی که برای روز مبادا پول پسانداز میکند ناخودآگاه منتظر روز مبادا است. 

درنهایت هم به روز مبادا خواهد رسید ولی اگر پسانداز کردن مثبت صورت گیرد آنگاه ذهن و احساس ما درگیر هدفی مثبت خواهد شد.

 

از همین ابتدا به تغییر رویهٔ فکری بپردازید تا تأثیرات عمیقش را شاهد باشید.

 

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

2 نظرات روشن "نکاتی در مورد باورهای ذهنی افراد پولدار"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
Maryam
مهمان

بر این باور پول داشتن بسیار شیرین و دوست داشتنی است روزهایی که بی دغدغه کم آوردن خرج میکنم برایم لذت بخش است

ما داور نیستیم

محمدرضا معاشرتی
مهمان

درسته
همانطور که میدانید باید در ابتدا ذهنیت انسانهای پولدار را درک کنیم.

پایدار باشید

wpDiscuz