چه رابطه‌ای بین انتخاب و رفتار وجود دارد؟

چه رابطه‌ای بین انتخاب و رفتار وجود دارد

چه رابطه‌ای بین انتخاب و رفتار وجود دارد؟

انسانها در هر چه متفاوت باشند در یکچیز مشترکاند و آن چیزی نیست بهجز تولد.

همهٔ ما در هنگام تولد، برهنه، ناآگاه و هراسان به دنیا میآییم. هر آنچه از آن به بعد در زندگی ما رخ میدهد نتیجهٔ انتخابهایی است که انجام دادهایم.

این انتخابها هم میتوانند بهترین دوستان ما باشند و هم بدترین دشمنانمان. 

هم قادرند ما را به آرزوها و هدفهایمان برسانند و هم میتوانند مارا به درهای عمیق پرت کنند.

 

هر اتفاقی که در زندگی میافتد به دلیل انتخابی است که قبلاً انجام دادهایم.

 

همین انتخابها هستند که بهمرورزمان به عادتهای ما منجر میشوند و باعث میشوند که رفتارهای درست یا نادرست را مرتکب شویم.

رفتارها از چهار مؤلفه بههمپیوستهٔ عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی تشکل شده است. 

این رفتارها رفتهرفته به عادت تبدیل میشوند. 

اینگونه است که تصمیمات کوچک زندگی هرقدر هم که بیاهمیت جلوه کنند میتوانند در درازمدت مسیر زندگی را عوض کنند.

درواقع بزرگترین مسئله این نیست که انتخابهای نادرستی انجام میدهیم بلکه نکته اینجاست که اصولاً ما به انتخابهایمان توجهی نداریم. 

حتی از انتخاب آنها آگاه نیستیم و نمیدانیم که چه انتخابی کردهایم.

 

 

انتخابها مثل روح در هوا سرگردان هستند.

باید نگران انتخابهای کوچک، بیاهمیت و تکراری زندگی باشیم.

 

همین تصمیمهای بهظاهر ناچیز و بیاهمیت میتوانند ما را از مسیر موفقیت منحرف کنند ولی چون متوجه آنها نیستیم به آنها نمیپردازیم.

مادامیکه بهصورت ناخودآگاه انتخاب کنیم نمیتوانیم آگاهانه رفتارهای بیهوده را تغییر دهیم.

 

دکتر ویلیام گلسر در کتاب تئوری انتخاب جملهٔ زیبایی دارد:

تمامکارهایی که انجام میدهیم، ازجمله همین احساس بدبختی و فلاکت را خودمان انتخاب میکنیم. 

دیگران نه میتوانند ما را بدبخت کنند و نه خوشبخت

 

وی معتقد است هنگامیکه افراد در ارضای نیازهای خود ناکام میشوند، دست به رفتار میزنند؛ یعنی رفتار و عمل خاصی را انتخاب میکنند تا شاید بدان وسیله نیازشان را برآورده کنند. 

این رفتار، هدفمند است و هدف آن ارضای نیاز موردنظر است.

 

از هماکنون سعی کنیم انتخابهای هوشمندانهتری برگزینیم.

کار زیاد سختی نیست کافی است کمی در رفتارهای خود تجدیدنظر کنیم و با تعمق بیشتری آنها را انجام دهیم.

 

 

 

 

#هدف_برنامه_حرکت

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

کتاب عمل‌گرایی

می‌خواهم صفرکیلومتر شوم!

تأثیر مسئولیت‌ پذیری در توسعه فردی

 

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

6 نظرات روشن "چه رابطه‌ای بین انتخاب و رفتار وجود دارد؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
محسن شکارچیان
مهمان

باغ گیاه شناسی چی ؟

علی معاشرتی
مهمان

انتخاب ما از اختیار ما نشات میگیره
هرچه تعداد اختیار و مهمتر از آن اینکه بدانیم چقدر اختیار داریم، بیشتر باشد راحت تر می توانیم انتخاب کنیم و خودمون رو محدود به چند انتخاب نمیکنیم

wpDiscuz