چه رابطه‌ای بین هدف و اشتیاق وجود دارد؟

هدف یا اشتیاق

چه رابطه‌ای بین هدف و اشتیاق وجود دارد؟

میگویند:

برای رسیدن به هدف باید شور و اشتیاق سوزان داشته باشید.

اشتیاق، یکی از ملزومات رسیدن به هدف است.

انسان عادی و بیانگیزه نمیتواند موفق شود.

 

پرسش این است:

کدام مهمتر است؟

آیا اشتیاق و انگیزه بهتنهایی میتواند ما را به هدفهایمان برساند؟

 

متیو ترنر در کتاب اشتباه موفق به زیبایی به این مقوله اشارهکرده است.

او در قسمتی از کتاب به رابطهٔ اشتیاق و هدف پرداخته است.

 

درواقع چیزی که از اشتیاق مهمتر است همسویی آن باهدفی است که در نظر گرفتهایم. 

اشتیاق سبب میشود نسبت به کاری که میخواهیم انجام دهیم تمرکز کرده و انگیزه خود را حفظ کنیم.

 

هدف، در ذات خود بامعنای ایجاد ارزش و کمک به دیگران همراه است.

 

هدف، به ما تضمین میدهد ادامه دادن، منوط به بوجود آوردن ارزش واقعی برای مخاطب است.

اشتیاق، ما را بر امور روزانه متمرکز میکند. 

چنانچه از آن بهتنهایی استفاده کنیم، تصویر و نمای کلی کار از دستمان خارج خواهد شد.

این امر بهمرور ما را در کسبوکار روزانه غرق میکند و مجبور میشویم تمام انرژی خود را برای این روزمرگی هدر دهیم.

هدف نیز بهتنهایی نمیتواند انگیزاننده باشد.

 

پس چه باید کرد؟

کسبوکاری که بدون هدف راهاندازی شود بهسرعت رو به افول میرود.

همینطور اهداف بدون انگیزه و اشتیاق راه بهجایی نخواهند برد.

 

مسئله، انتخاب بین اشتیاق و هدف نیست.
موفقیت زمانی به دست میآید که بتوانیم هر دو عامل را در کنار یکدیگر به کار بگیریم.

 

از شور و اشتیاق استفاده کنید تا بتوانید هدفتان را دنبال کنید.

درواقع باید از این دو عامل بهصورت هماهنگ و پیوسته در کنار هم استفاده کنید.

 

ارزش واقعی مخاطبان و مشتریان ما توسط هدفهایمان تضمین میشوند و اشتیاق بهعنوان عاملی پیش برنده ما را در این مسیر همراهی میکند.

از شور و اشتیاق خود بهعنوان سوختی استفاده کنید که سفینهٔ شمارا در مدار اهدافتان نگه میدارد.

 

 

شما در این زمینه چه تجربهای دارید؟

 

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

۳۱ دلیل بسیاری از شکست‌ها

چگونه می‌توان با هزینه خیلی کم به سود خیلی زیاد رسید؟

کتاب عمل‌گرایی

 

در همین رابطه بخوانید:  قاچاق آدم نمی کنیم ولی آدمها ما را قاچاق می کنند!

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz