چگونه انرژی خود را هدایت کنیم؟

انرژی مثبت

چگونه انرژی خود را هدایت کنیم؟

امروز از صبح که بیدار شدم انرژی فوقالعادهای را درونم حس کردم. 

قدرت شادی بخشی که در وجودم در جریان بود.

جنس این انرژی از شادی، طراوت و امید بود. 

تجربهام میگفت که امروز پر خواهد بود از اتفاقات مسرتبخش و امیددهنده و غیرقابلپیشبینی.

همینطور هم بود. 

برای نمونه بگویم یکی از پروژههایی که حدود سه هفته راکد شده بود به بالای فهرست کاری صعود کرد و بخش مهمی از آن انجام شد.

شب که به خانه برگشتم همچنان باانگیزه و سرزنده بودم. 

گویی هنوز آن انرژی صبحگاهی پایان نیافته بود و همچنان به من نیرو میداد.

به عادت همیشه، اتفاقات و نتیجههای روزانهام را جمعبندی میکردم.

بر این شدم که ماحصل تفکر و تجربهٔ امروز را بنویسم.

 

همانطور که میدانید بهترین روش ساختن شخصیتی سالم، درک خود و احساساتمان است.

از درون خود را بپذیریم و با احساساتمان آشتیکنیمخودمان را ببخشیم و در آغوش بگیریم.

برای رسیدن به این درک درونی، باید برونفکنی کرد. 

نباید اجازه دهیم خطاها و مشکلات گذشته بیشتر از این ذهن و روح ما را بیازارند.

باید ناهنجاریهایی که درگذشته برایمان اتفاق افتاده را لااقل برای یک نفر بازگو کنیم.

کسی که فقط شنونده باشد نه قضاوت گر.

در این صورت دیگر احساس گناه یا شرم نمیکنیم و ذهن را برای همیشه از شر احساسات و افکار مزاحم پاک میکنیم.

برای رسیدن به خودآگاهی چارهای نداریم. زمانی که بتوانیم با خودِ واقعیمان روبرو شویم باید این کار را انجام دهیم.

پسازاین برونفکنی و رسیدن به خودآگاهی نوبت به مرحلهٔ پذیرش خود میرسد.

خودمان را همانطور که هستیم بپذیریم و آگاه باشیم که هر انسانی دارای نقاط قوت و ضعف است. 

هیچکس عاری از خطا و اشتباه نیست.

بپذیریم که با تمام کموکاستیها میتوانیم خود را باور کنیم و ادامه دهیم. 

تلاش کنیم که انرژی خود را رها کرده استعدادها و مهارتهایمان را بیابیم.

هر انسانی منحصربهفرد است. مهارتهایی در انحصار ما هستند پیدا کنیم.

نکتههای مثبت خود را برجسته کنیم و به نکات منفی خود بها ندهیم.

آنقدر که رفتهرفته محو و نابود شوند یا در انبوه تواناییهای مثبتمان حل شوند تا دیگر هیچ اثری از آنها بر جای نباشد.

برای رسیدن به رهایی و موفقیت انجام این مراحل ضروری است.

مراحلی که فقط با نبوغ منحصر به خودمان، قابلعبور است.

 

باور داشته باشیم هر انسان تواناییهای نامحدودی دارد. 

با این نگرش میتوانیم هر چه بخواهیم انجام دهیم.

 

اگر یقین داشته باشیم که هیچ محدودیتی نداریم آیا بازهم بهانهای برای موفق نبودن خواهیم داشت؟

 

دیگر منتظر نمیمانیم اوضاعواحوال روبهراه شود بلکه خلق میکنیم آنچه را که میخواهیم.

این ما هستیم که سدهای ذهنی را در هم میشکنیم و با امکانات نامحدودمان هر غیرممکنی را ممکن میسازیم.

 

در همین رابطه بخوانید:  چگونه می‌توانیم ذهن خود را برای تبعیت از برنامه‌هایمان تربیت کنیم؟

به دنبال انرژی‌های درونی خود باشیم و آن‌ها را درست هدایت کنیم.

 

 

دوست دارم تجربهٔ یک روز شمارا بخوانم.

در انتهای همین متن بنویسید.

 

پس از خواندن این متن، پیشنهاد می‌کنم نوشته‌های زیر را نیز بخوانید:

۶ نکتهٔ مهم برای حفظ انگیزه و اشتیاق

رهایی از زندان + یک داستان واقعی

 

 

(بازدید امروز: ۳)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz