چگونه می‌توانیم تصویر درستی از وضعیت داشته باشیم؟

خواستن و عمل کردن

چگونه می‌توانیم تصویر درستی از وضعیت داشته باشیم؟

اگر از ما بپرسند هدفت در زندگی چیست، پاسخ، معمولاً وضعیتی است که قرار است در آینده داشته باشیم. 

این وضعیت چندین هدف را شامل میشود نهفقط یک هدف؛ مثلاً شغلی یا تحصیلی.

ولی اگر در مورد آیندهٔ شغلیمان بپرسند آنگاه میتوانیم هدف شغلی خود را بیان کنیم. 

مثلاً بگوییم میخواهم موزیسین شوم.

 

مهمترین موضوعی که اکثر پیشگامان حوزهٔ موفقیت و توسعهٔ فردی بر آن تأکیددارند تصویرسازی ذهنی است.

واقعیت این است که اگر ما تصویر روشن و شفافی از هدفها نداشته باشیم، با وضعیتی مبهم و ناشناخته روبرو خواهیم شد.

 

پیشتر، در تعریف هدف گفتیم: «هدف یعنی خواستهای دقیق، واضح و روشن برای رسیدن به وضعیتی در آینده.»

در اینجا خواستن به معنی عمل کردن، حرکت کردن، با اشتیاق چیزی را به دست آوردن، تمایل شدید داشتن و باعلاقه در پی چیزی رفتن است.

بنابراین عاملی که باعث ثمربخشی ذهنیت است خواستن و عمل کردن است.

 

درست پسازاین مرحله است که جزئیات و ریزهکاریها برایمان اهمیت ویژهای پیدا می‌کنند. 

منظور از جزئیات، زمان، مکان، محیط، منابع در دسترس، میزان فعالیت و نظایر آن است.

 

میخواهم موضوع را با یک مثال شفافتر کنم.

فرض کنیم میخواهید در کنکور شرکت کنید و در رشتهای موردعلاقهتان تحصیل کنید. 

برای رسیدن به آن دستبهکار میشوید. دقیقاً از همین لحظه است که به فکر ابزارها و تسهیلاتی برای انجام این هدف میافتید.

چند نمونه از آنها عبارتاند از:

·        محیط و مکان مطالعه

در همین رابطه بخوانید:  پوشش ظاهری چه تأثیری در افزایش اعتمادبه‌نفس و توسعه فردی دارد؟

·        زمانهای مطالعه

·        سرعت درس خواندن

·        حجم مطالب درسی

 

شما تا قبل از تصمیم برای شرکت در کنکور، به هیچیک از این موارد توجهی نداشتید؛ ولی اکنون همین موضوعات نقش اساسی را دررسیدن به هدف ایفا میکنند.

 

  

 

از وضعیت هدف‌هایتان برایم بنویسید.

 

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

avatar
wpDiscuz