چگونه می‌توانیم تلقینات منفی گذشته را تغییر دهیم؟

چگونه می‌توانیم تلقینات منفی گذشته را تغییر دهیم؟

پیشتر مطلبی در رابطه با خوراک ذهنی نوشتم و توضیح مختصری در مورد تغییر محیط اطراف با تغییر غذایی که به ذهنمان میدهیم ارائه کردم. 

اینک باید ببینیم چهکارهایی هستند که با انجام آنها آیندهای عالی و رضایتمندیای را برای خود رقم خواهیم زد.

 

همهٔ ما در دوران کودکی نقشهها و آرزوهایی بلند در سر داشتیم. چه شد که از آنها غافل شدیم.

درست از لحظهای که تأثیرات و تلقینات منفی وارد عمل شدند، کاخ ایدههای ما فروریخت. 

این تلقینات در جملاتی مثل: «تو مانند احمقها خیالبافی میکنی» یا «هیچوقت نمیتوانی به این تفکرات بچهگانهات برسی» نمود پیدا میکردند.

 

مردمی که در معرض تلقینات منفی قرار میگیرند به سه دسته تقسیم میشوند:

۱)      کسانی که کاملاً متقاعد میشوند: 

    آنها عمیقاً مجاب شدهاند که لیاقت و شایستگی انجام کارها را ندارند و معمولاً از داشتن موقعیت امن اما سطح پایین خود راضی و خوشحال   هستند. این گروه مدام در پی گول زدن خود بوده و به شکل تفریطی شغلهای دمدمی مجازی را تجربه میکنند و همیشه امیدوارند روزی فرصتی   طلایی برایشان ظهور کند.

 

۲)    کسانی که تا حدی تسلیمشدهاند: 

     این افراد با امید به موفقیت، از دوران جوانی وارد دوران بزرگسالی میشوند ولی پس از چند سال یأس و تردید وجودشان را در برمیگیرد. 

     نتیجهای که میگیرند این است که موقعیتهای آینده، ارزشی برای تلاش و صرف انرژی ندارد.

آنها معمولاً اینگونه خود را توجیه میکنند: وضعیت من از خیلی افراد دیگر بهتر است، چرا باید خود را بهزحمت بیندازم.

ترس از شکست و از دست دادن چیزهایی که در این چند سال به دست آوردهاند مانع حرکتشان میشود. 

آنها نیز از زندگی خود ناراضیاند زیرا در اعماق وجودشان به تسلیم شدن خود باور دارند و خزیدن در زندگی، تنها راهی است که در پیشگرفتهاند.

 

۳)   افرادی که هیچگاه تسلیم نمیشوند: 

     این گروه با موفقیت زندهاند و زیر بار تکالیف بدبینی نمیروند.

     از همه شادتر هستند زیرا بیشتر از دیگران کار میکنند. آنها معتقدند زندگی، باارزش و هیجانانگیز است.

همواره فرصتهای طلایی ایجاد میکنند و از این فرصتها نهایت بهره را میبرند. 

آنها کسانی هستند که دست به عمل میزنند و از حرکت بازنمیایستند.

قوهٔ محرکهٔ آنها این است که همیشه با تأثیرات و شرایط سرکوبکنندهٔ محیط پیرامونشان در حال ستیز و مقابله هستند.

 

کسانی که مدام برایتان آیهٔ یأس میخوانند قطعاً خود افراد ناموفقی هستند و ازلحاظ کارایی یا در سطح پایینی قرار دارند یا خیلی معمولی و متوسطاند.

منفیبافها همهجا حضور دارند و فضا را از تلقینات منفی مسموم می‌کنند. 

نباید هیچگاه اجازه دهید نقشههای عالی کسب موفقیتی که در سردارید را نابود کنند.

بعضی از آنها درواقع نیت بدی ندارند.

بیشترشان انسانهای حسودی هستند که چون برای بهبود وضعیت خود هیچ تلاشی نکردهاند میخواهند جلوی پیشرفت شما را بگیرند و ازآنجاییکه خود احساس بیکفایتی میکنند شما را هم بیلیاقت جلوه خواهند داد.

اجازه ندهید نقشههای موفقیتآمیزتان را خراب کنند.

افکار انسانها از گروههایی که در آن هستند مستقیماً تأثیر میگیرند.

یادتان نیست، در دوران دبیرستان همیشه شاگردان بااستعداد و سختکوش مورد تمسخر و آزار گروه تنبلِ تهِ کلاسی قرار میگرفتند. 

تا جایی که بعضی از این شاگردان باهوش به این نتیجه میرسیدند که باهوش بودن برای انسان مضر است!

درواقع آن تمسخر و کنایهها انعکاسی از درون خودشان است.

میدانید چرا؟ زیرا آنها انسانهایی ضعیف و شکستخوردهای هستند.

اگر این گفتهٔ مرا باور ندارید چند سال بعد به سراغشان بروید و از وضعیت زندگیشان مطلع شوید. 

آنوقت است که خواهید دید آن انعکاس درونی تبدیل به واقعیت بیرونی شده وزندگی آنها را صد درصد تحت تأثیر قرار داده است.

 

نتیجه:

از منفیبافها بهشدت دوریکنید.

اطمینان پیدا کنید که جزو گروههایی هستید که طرز فکر درست و مثبتی دارند.

به کسانی ملحق شوید که افکار و اندیشههای بلندپروازانه دارند زیرا با آنها شما نیز بالا میروید.

 

 

 

#هدف_برنامه_حرکت

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

8 نظرات روشن "چگونه می‌توانیم تلقینات منفی گذشته را تغییر دهیم؟"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
طیبه معاشرتی
مهمان

مثل همیشه راهکارتان در نتیجه کاملا درست و منطقی است و همنشینی با افراد منفی جز تخلیه باک انرژی مثبت شما هیج سودی ندارد

بهاره نام یار
مهمان

سلام آقای معاشرتی مطلب شما کاملا با طرز فکر من مطابق بود مرسی به خاطر مطالب ارزشمند و سایت پربارتون.

بهراد جاود
مهمان

اتفاقا من فکر می‌کنم منفی‌باف‌ها و کسانی که مدام آیه یاس می‌خوانند یک مزیت بزرگ هم دارند و آن هم این‌که نشان می‌دهند که داریم راه را درست می‌رویم. معمولا هر وقت راه درست طی می‌شود سر و کله منفی‌باف‌ها و حسودها بیشتر پیدا می‌شود. متشکرم.

علی معاشرتی
مهمان

البته من فکر میکنم گروه دومی که در این نوشتار اشاره شده، همان گروه اول است
با این تفاوت که گروه دوم دیرتر به آن نتیجه رسیده اند
شاید باید اینگونه گفت : کسانیکه آیه یاس میخوانند را باید تیرباران کرد. چون نه خودشان پیشرفت میکنند و نه اجازه می دهند تا دیگران به پیشرفت دست پیدا کنند 🙂

wpDiscuz