آرشیو دسته بندی: توسعه فردی

نقطه‌ی ضعف یا نقطه‌ی قوت؟ مسئله این است.

چرا همیشه روی از بین بردن نقاط ضعف تمرکز می‌کنیم در حالی‌که می‌دانیم آنها بصورت مطلق از بین رفتنی و تمام شدنی نیستند؟

بیشتر بخوانید