تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو

تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو

رؤیاها پندارهایی هستند که عموما از تمایلات و خواستههای ارضاء نشده سرچشمه میگیرند. 

همان تصاویر و افکاری که در خواب به ما الهام میشوند. 

رؤیاها میتوانند به واقعیتهایی تبدیل شوند که انسان تمایل دارد به آنها دست پیداکند. 

شاید در نظر بسیاری از افراد، رؤیاها غیرقابل دسترس باشند و تنها فایدهی آنها این باشد که گهگاهی در ذهن پدیدار گردند و باعث افزایش لذت فکری و روحی انسان شوند.

 

خیالپردازی نوع دیگری از رؤیاست که در عالم خیال شکل میگیرند و زمینههایی را برای برطرف کردن دغدغهها، موانع و ناراحتیها ایجاد میکنند.

 

آرزو چیزی است که میتوانیم برای بهدستآوردن آن اقدام کنیم و ما را به آیندهای بهتر امیدوار میسازد.

 

الزاما داشتن رؤیا منجر به شکلگیری آرزو نخواهدشد.

به عقیدهی من میتوان هر رؤیایی را که در سر پرورانده میشود با خیالپردازی بیشتر به آرزو تبدیلکرد و به همهی آنها جامهی عمل پوشاند.

ممکن است این جملات قدری کلیشهای و تکراری بهنظربرسد اما روشهایی برای رسیدن به این مقصود وجود دارد که در آینده به آنها خواهم پرداخت.

 

در همین رابطه بخوانید:  نیروی تکانش چیست و چه تأثیری بر انسان دارد؟

فراموش نکنید تنها کسی که میتواند به زندگی شما رونق ببخشد و آنرا متحول سازد خودِ شما هستید و نه شخص دیگری. 

رؤیاهایتان را بیابید، با خیالبافی بیشتر، آنها را به آرزو تبدیلکنید و آرزوها را هدفمند سازید تا بتوانید با تهیهی یک برنامهی مدون و جامع، برای به ثمر رساندنشان اقدام کنید.

 

اگر رؤیاهایتان را فراموش کردهاید به آنها بازگردید و لیستی برای خود آماده کنید.

 

مهمترین رؤیای شما چیست؟

 

 

 

#رویا

#آرزو

#خیال_پردازی

#هدف_برنامه_حرکت

(بازدید امروز: ۶)

دیدگاه بگذارید

2 نظرات روشن "تفاوت بین رؤیا، خیال‌پردازی و آرزو"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
سمانه سنجری
مهمان

سلام آقای معاشرتی عزیز. لطف شما باعث شد که من سایت شما رو ببینم و از مداومت و سلیقه خوب شما در طراحی سایت بهره مند بشم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
در درباره ما دیدم که هنرمند هم هستید. این رزومه و تلاش شما در جنبه های مختلف بسیار ارزشمند است و از آشنایی با شما بسیار خرسندم:)

wpDiscuz