از تو حرکت‌، از خودت برکت

از تو حرکت‌، از خودت برکت

آیا میدانید تفاوتِ بین انسانهای فعال و منفعل در چیست؟

انسان فعال اقدام میکند ولی انسان منفعل قرار است که اقدام کند اما هیچگاه اقدامی نمیکند.

 

شرایط مطلوب زمانی بهدست میآید که حرکت ایجاد شده باشد. به این فکر نباشید که باید همه چیز فراهمشود و هیچ مشکلی نباشد تا دست بهعمل بزنید. مشکلات همیشه وجود دارند و همواره عواملی هستند که میتوانند در اجرای کار خلل وارد کنند.

 

هنرِ یک فرد موفق ایناست که با وجود تمام مسائل و مشکلات، دست به عمل بزند و در حین فعالیت، مشکلات را مرتفع سازد.

 

شما باید برای تحقق ایدههایتان کاری انجامدهید.

“شرایط ایدهآل و عالی خود به خود ساخته نمیشوند، این شما هستید که آنها را برای خود ایجاد میکنید”.

 

 اقدامِ عملی یکی از ترفندهاییاست که برای مقابله با ترس به کار گرفته میشود. فقط با حرکت است که میتوانید به اعتمادبهنفس بیشتری برسید. حرکتکردن را جزو عادات روزمره قرار دهید. اجازه دهید مثال ساده ای بزنم:

 

ظرف شستن شاید برای خیلی از افراد خصوصاً زنان خانهدار یا مردان و زنانی که تنها زندگی میکنند کار سخت و دشواری باشد. با یک چشمبههمزدن در انتهای روز میبینید انبوهی از ظروف کثیف در  سینک ظرفشویی جمع شدهاست. اگر بعد از صرف هر وعدهی غذایی، زمانی که مشغول جمعکردن میز یا سفرهی خود هستید بدون فکرکردن، ظرفهای استفادهشده را بهجایاینکه در سینک ظرفشویی رها کنید همان لحظه بشویید چه اتفاقی میافتد؟

معلوم است. طی چنددقیقه همهی ظرفها شسته شدهاست. آیا با این عمل از یک کار سخت و طاقتفرسا در انتهای روز جلوگیری نکردهاید؟ شبهنگام نیز با انبوهی از ظرفهای نَشسته روبرو نخواهیدشد.

 

با انجام مداومِ یک حرکت میتوانید نتایج فوقالعادهای بگیرید.

فراموش نکنید موفقیت همین لحظه است، با به تعویق انداختن آن هرگز به پیشرفت نمیرسید.

 

 

 

#موفقیت

 

#هدف_برنامه_حرکت

(بازدید امروز: ۱)

دیدگاه بگذارید

4 نظرات روشن "از تو حرکت‌، از خودت برکت"

avatar
ترتیب:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای
سولماز
مهمان

دفتر برنامه ریزی قلم چی یه جمله ی خیلی قشنگ داره: ” فردا وقتی است که تنبل ها کاری را انجام می دهند.”

ستاره اردانی زاده
مهمان

سلام.
درسته
بهترین زمان برای انجام هر کاری الان است …

محمد رضا معاشرتی
مهمان

دقیقا
چقدر از فرصت ها را با این پا و آن پا کردن از دست داده ایم…

wpDiscuz