گزین‌نوشته‌های من

محمدرضا معاشرتی

خودت را بشناس، ارتقا پیدا کن، رؤیاهایت را عملی کن، تاثیرگذار باش تا جاودان شوی

ShortNotePage
گزین نوشته ها، همان جملات قصار من است. قانونی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌ام.
هر پست گزین نوشته دارای هفت جمله‌ی قصار است برای هفت روزِ هفته. یعنی روزی یک جمله.
با کلیک روی هر عنوان، شما به هفت گزین‌نوشته‌ی‌ آن هفته دسترسی پیدا می‌کنید.
(بازدید امروز: ۷)