Archive for Tag: تلاش

دنیا پُر است از متوسط‌ها

متاسفانه دنیا پُر است از متوسط‌ها. کسانی‌که دوست دارند معمولی باقی بمانند و سرشان را از زیر برف بیرون نیاورند.

بیشتر بخوانید

چرا این کار را انجام می دهی؟

حواستان باشد اگر کسی از شما بپرسد "چرا این کار را انجام می دهی؟!" پاسخ مناسبی برای خودتان داشته باشید.

بیشتر بخوانید