Archive for Tag: تمرکز

نظریه وحدت بزرگ

آیا می‌دانید نظریه وحدت بزرگ چیست؟

برخلاف تصور عموم، رخدادهای بزرگ یا کوچک زندگی ما را متحول نمی‌کنند. نوعِ بودن ما به زندگی معنا و مفهوم می‌بخشد.

بیشتر بخوانید
حلقه نفوذ

دایره نفوذ یا دایره نگرانی؟ کدام وضعیت را انتخاب می‌کنید؟

بدون شک افراد بی‌شماری را دیده‌اید که دائم در حال تحلیل و تفسیر مسائل روزمره هستند. کسانی که نه‌تنها نمی‌توانند تأثیر و کنترل درستی روی آن موضوعات داشته باشند بلکه باعث تشویش، دل‌نگرانی و پریشانی روحی و روانی دیگران می‌شوند. چگونه باید با این گروه از مردم برخورد کرد؟...

بیشتر بخوانید