Archive for Tag: توجه

نظریه وحدت بزرگ

آیا می‌دانید نظریه وحدت بزرگ چیست؟

برخلاف تصور عموم، رخدادهای بزرگ یا کوچک زندگی ما را متحول نمی‌کنند. نوعِ بودن ما به زندگی معنا و مفهوم می‌بخشد.

بیشتر بخوانید