Archive for Tag: سوگواری

پدر

روز پدر و تجربه سوگواری

کلیشه‌های زیادی در مورد روز پدر نوشته شده. در این نوشته من از دیدگاه الیزابت کوبلر راس به یکی از تراژدی‌های زندگی‌ام پرداخته‌ام.

بیشتر بخوانید