Archive for Tag: قدردانی

قدردانی

چگونه می‌توان با هزینه خیلی کم به سود خیلی زیاد رسید؟

مردم همواره در پی آن‌اند که با پرداخت کمترین مقدار، به سودهای چند برابر و آن‌چنانی برسند. من روشی را برای این کار پیداکرده‌ام.

بیشتر بخوانید

حرفه‌ای هستیم یا مدعی؟

آیا درک درستی از حرفه‌ای بودن داریم؟ آیا رابطه‌ای بین حرفه‌ای بودن و عزت‌نفس وجود دارد؟ اصولا رفتار حرفه‌ای یعنی چه؟

بیشتر بخوانید