Archive for Tag: مسئولیت

مسئولیت پذیری

تأثیر مسئولیت‌ پذیری در توسعه فردی

در کنار همه دسته‌بندی‌ها و تعریف‌هایی که در رابطه با مسئولیت‌پذیری مطرح‌شده است، من از دیدگاه خودم دسته‌بندی متفاوتی در مورد مسئولیت دارم.

بیشتر بخوانید

شیطان گولت زد!

بچه که بودیم وقتی کار نادرستی از ما سر می زد معمولا شماتت می شدیم. اگر هم قرار بود مورد بخشش و حمایت قرار بگیریم عموما این جملات را می شنیدیم: “شیطان گولت زد؟ اشکالی نداره ولی سعر کن دیگه این کار رو نکنی“ چند سال قبل راجع به...

بیشتر بخوانید