Archive for Tag: معاشرتی

چرا این کار را انجام می دهی؟

حواستان باشد اگر کسی از شما بپرسد "چرا این کار را انجام می دهی؟!" پاسخ مناسبی برای خودتان داشته باشید.

بیشتر بخوانید

آیا همانقدر که طلب دارید بدهی هایتان را نیز پراخت کرده اید؟

معمولا وقتی در سختی و دشواری قرار می گیریم توقع ما از محیط پیرامونمان بیشتر می شود. شروع می کنیم به غُر زدن و از زمین و زمان گلایه کردن. چرا فلان چیز را ندارم، چرا فلانی پولدار است و من بی پول، چرا هرچه مصیبت هست باید سر...

بیشتر بخوانید