Archive for Tag: موبایل

IT

شکاف دیجیتالی چیست؟

در تعریف دقیق شکاف دیجیتالی هنوز اختلاف‌هایی وجود دارد ولی در این پست تلاش کردم که عمومی‌ترین تعریفی که موردقبول بیشتر مراجع مربوطه است را بیان کنم.

بیشتر بخوانید
فناوری دیجیتال

دیجیتال چیست؟

شاید به‌درستی معنی و کاربرد بسیاری از واژگانی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می‌کنیم را ندانیم. در این پست می‌خواهم با یکی از این واژه‌ها بیشتر آشنا شویم.

بیشتر بخوانید