Archive for Tag: نویسندگی

خلاقیت در تجسم

تجسم خلاق چیست و چگونه می‌توان آن را به کار گرفت؟

انسان به آن چیزی که فکر می‌کند تبدیل می‌شود. تمرکز بر هر آرزو، آن را جذب می‌کند. هر چیزی که در ذهن مجسم شود قابل‌دستیابی است اگر بدانیم چگونه این تجسم را به کار ببریم.

بیشتر بخوانید
نوشتن در وب

چه کسی برای ما پرونده‌سازی می‌کند؟

انسان‌ها دائم به دنبال مخفی نگه‌داشتن تفکرات و رفتارهایشان هستند و اکثراً تمایلی به افشای آن‌ها ندارند. پس چه کسی برای ما پرونده‌سازی می‌کند؟

بیشتر بخوانید

محتوای سبز چیست و چرا باید بیشتر به آن بپردازیم؟

در این مقاله اشاره‌ای به تعریف محتوای سبز کرده‌ام و به بررسی اجمالی دو اصل مهم و اساسی در تولید محتوای سبز پرداخته‌ام.

بیشتر بخوانید