Archive for Tag: پدر

پدر

روز پدر و تجربه سوگواری

کلیشه‌های زیادی در مورد روز پدر نوشته شده. در این نوشته من از دیدگاه الیزابت کوبلر راس به یکی از تراژدی‌های زندگی‌ام پرداخته‌ام.

بیشتر بخوانید

اگر بودی پدر

  اگر بودی پدر آه ، اگر بودی ، اگر بودی پدر می گفتمت آنچه که آمد بر سرم کجا بودی ببینی رنج و سختی های بعد از خود کجا بودی ببینی آن همه محنت کشی ها و پریشان آرزوهایی که مثل ابرِ بی باران که مثل یک نفس...

بیشتر بخوانید